Lejebetingelser

Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte 
Køretøjet må ikke benyttes til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art, medmindre andet er aftalt med udlejer.
Til motorsportsarrangementer, til kørekursus, på motorbane eller lignende.
Til entreprenørkørsel eller til formål som medfører større mekanisk slid, behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug
Til kørsel uden for fast vej eller plads 
Af personer, som er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin
Af personer, som ikke er påført lejekontrakten 
Til kørsel på genbrugspladser uden aftale med udlejer

De aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning
Gebyrer for eventuel levering og afhentning af lejer eller køretøj
Alle bøder og rets omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges køretøjet under lejekontraktens gyldighedstid
Advokatsalærer, påløbne inkassosalærer mm, som påføres udlejer 
Udlejerens udgifter til i forbindelse med reparation af skade på køretøjet

Vi bruger cookies til at give dig den bedste oplevelse. Du kan se mere om cookies , GDPR og fortrolighedspolitik her cookies