Forsikringsbetingelser

• Ansvar for transporteret gods
• Kørsel uden for Europa
• Skader på førerens person eller ting
Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi
• Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt i situationer hvor lejeren har ført udlejningskøretøjet i strid med lejekontraktens bestemmelser
 Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Udlejer har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt.
• Skader på telefonanlæg såvel faste som bærbare samt udstyr hertil. 
• Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri eller hærværk. 
• Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. forsikringsaftalelovens §18. 
Skader der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort eller ikke er anført på lejekontrakten som lejer eller medlejer. 
• Skader der er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens §20.
Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med lejekontraktens bestemmelser herom. Har udlejer måttet betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har udlejningsselskabet regres for de afholdte udgifter.
• Afsavnsstab.

Vi bruger cookies til at give dig den bedste oplevelse. Du kan se mere om cookies , GDPR og fortrolighedspolitik her cookies